Evästeet

Keräämme verkkosivuillamme www.procureplaza.com käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja evästeiden kaltaisten tekniikoiden kuten selaimesi paikallisen tietovaraston, eli evästeiden, avulla. Evästeet saat aina poistettua selaimesi asetuksista tai voit estää niiden käytön kokonaan. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin sivuston toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi, sivuston selailu voi hidastua tai pääsy joillekin sivuille estyä kokonaan

Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallentuvat paikallisesti omalle laitteellesi. Suurin osa kaikista verkon sivustoista käyttää evästeitä analytiikka- ja sivustonparannustarkoituksissa. Eväste sisältää nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan myöhemmin tunnistaa eri selaimet tai päätelaitteet eri verkkosivuilla ja palveluissa. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Käyttäjää ei voida tunnistaa evästeiden avulla.

Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi tietoja käyttäjän selaimesta ja sivustolla käyntiajoista.

 

Yleensä käytämme evästeitä alla oleviin tarkoituksiin.

  • Verkkosivujen optimointi, parantaminen ja toiminnallisuus: Evästeet ovat tärkeitä sivustoamme kannalta ja ne mahdollistavat sinulle toimivan käyttökokemuksen.
  • Seuraamalla evästeiden käyttöä voimme parantaa sivustoamme, kun voimme statistiikan avulla paikallistaa esimerkiksi yleisiä kehityskohteita sivuillamme.
  • Käytämme evästeitä sivuston ja sähköisten palveluiden kävijämäärien tilastoissa.
  • Voimme liittää evästeiden avulla kerättyä tietoa käyttäjästä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, niin ettei käyttäjää kuitenkaan voida yksilöidä.

Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ProcurePlaza Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 14.05.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

ProcurePlaza Oy

Y-tunnus: 2909616-5

Kaislatie 26, 01300 Vantaa

asiakaspalvelu@procureplaza.com

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Seppo Korhonen

CEO, ProcurePlaza Oy

seppo.korhonen@procureplaza.com

+358 40 824 5713

 

3. Rekisteriemme nimet

-       Yrityksen ja verkkokaupan asiakasrekisteri

-       Markkinointirekisteri

-       Verkkosivuston käyttäjärekisteri

-       Käyttäjätunnusten jäsenrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus & säilytys

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisteristä riippuen:

 


Yrityksen ja verkkokaupan asiakasrekisteri

- käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena (verkkokaupasta tilaaminen)

- käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (laskutus ja maksuliikenne)

 

Markkinointirekisteri

-       opt-in (rekisteriin lisäämisen hyväksyminen) sopimus asiakkaan kanssa, joko suullisesti tai kirjallisesti

-       rekisteröity on antanut suostumuksensa tiettyjen henkilötietojensa käsittelyyn tässä tarkoituksessa

-       asiakassuhteen tai palvelun toiminnan kannalta välttämättömät perusteet

 

Verkkokaupan asiakasrekisteri

-       sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena tilatessaan verkkokaupasta palvelumme ja hyväksyy kauppamme ehdot tilatessaan palvelun tai muita tuotteitta verkkokaupastamme

 

Tunnusten jäsenrekisteri

- rekisterinpitäjän oikeutetut edut: asiakkuuden hoitaminen sekä laskutusta ja palvelun toimintaa varten tarvittavat tiedot

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat rekisteristä riippuen esimerkiksi:

asiakassuhteiden ylläpito, laskutus, sivuston ja palvelun toiminnan kannalta välttämättömät tiedot tai esimerkiksi markkinointi .

Keräämiämme tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat rekisteristä riippuen esimerkiksi.

Kuitenkin aina vain sinun itsesi meille toimittamat tai julkisesti antamiisi tietoihin liitettävissä olevat tiedot.

Nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit eri palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot sekä kaikki muut sivuston tai palvelumme kannalta tarpeelliset tiedot.

 

Poistamme rekisteristä meille tarpeettomat tiedot, kun niiden säilytykselle ei ole enää tarkoituksenmukaista syytä. Voit myös koska tahansa pyytää meitä poistamaan osan tai kaikki tietosi joko jostain tai kaikista rekistereistämme.

Huomioi, että voimme poistaa tietosi rekisteristä vain, jos meillä ei ole laillista pakollista syytä säilyttää niitä (kuten esimerkiksi voimassa olevaa sopimusta tai muuta tarkoitusta, jota varten tietojasi tarvitaan toistaiseksi).

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet & rekisterien yhdistäminen

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. kotisivuilla oleville lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, verkkokaupastamme, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa meille tietojaan. Saatamme yhdistellä eri rekisteriemme tietoja siltä osin, kuin se on tarpreellista palvelumme tao sopimustoimittajiemme toiminnan kannalta. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palvelumme käytön kannalta on olennaista, että tietyt tiedot jaetaan sopimustoimittajillemme. Sopimustoimittajille toimitettavat tiedot kerätään kotisivuillamme olevilla lomakkeilla tai niitä voidaan toimittaa sopimustoimittajille tarjouspyyntöjen käsittelyä varten myös muulla tavalla. Käytämme vain sopimustoimittajia, jotka ovat sitoutuneet vahvoihin tietoturvakäytäntöihin.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tapauksissa joissa se on tarpeellista. kuten ulkoisten palvelimien sijaitsevan toisessa maassa kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tämä koskee kaikkia edellä ilmoittamiamme ja mahdollisia muita rekisterejämme.

Käytämme ulkoisia palveluita esimerkiksi lomakkeissa, kotisivuissa, verkkokaupassa sekä kirjautumis- ja jäsenhallinnassamme. Käytämme vain ulkoisia palveluita, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan GDPR-säännöksiä ja toimivat luotettavalla tavalla Euroopassa. Ulkoiset rekisterit sisältävät vain sivuillamme itsesi kotisivuillamme annettuja tietoja ja saat niistä kopion aina toivoessasi.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti sekä omissa että ulkoistamissamme rekistereissä.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Käytämme ulkoisia palveluita esimerkiksi sivustomme ja verkkokauppamme toiminnan takaamiseksi. Käytämme vain GPRD-asetuksiin sitoutuneita EU:n sisäisä ja ulkopuolisia toimijoita.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Halutessasi rekisteriotteen tiedoistasi, niin mainitsethan minkä rekisterin tiedot haluat tarkasteluun. Rekisteriemme nimet löytyvät dokumentin kohdasta 3.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle.

 

Oikeuksiasi ovat esimerkiksi:

-       oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

-       oikeus tietojen oikaisemiseen

-       oikeus käsittelyn oikeus vastustaa käsittelyä

-       oikeus peruuttaa suostumus

-       oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä tietyssä rekisterissämme.